Logo PlusComp spol. s r.o.

Personalististika a Mzdy

Výkonný a spoľahlivý softvér na spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy

      Ponúkame Vám softvérové aplikácie pre vedenie a spracovanie personálnej evidencie a miezd. Aplikácie Personalistika a Mzdy pokrývajú potreby celého spektra firiem, spoločností a organizácií, líšiacich sa nielen veľkosťou, ale aj zameraním. Sú vhodné pre akékoľvek (i neštandardné) implementácie:

  • malé, stredné i veľké firmy a organizácie
  • obchodné spoločností, výrobné podniky, štátne organizácie, spotrebné a výrobné družstvá, a podobne
  • subjekty s akýmkoľvek zameraním a činnosťou
  • vhodné pre účtovnícke firmy/živnostníkov pre spracovávanie mzdy dodávateľsky (externé spracovanie miezd)

      Sú postavené na platných legislatívnych základoch:

  • Zákonník práce
  • Zákon o štátnej službe
  • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
  • Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, ...

      Aplikácie Personalistika a Mzdy môžu byť prevádzkované buď na jednom počítači, využívané jedným užívateľom s minimálnymi požiadavkami na hardvérové a softvérové vybavenie, alebo na viacerých počítačoch, využívané viacerými užívateľmi a priamo integrované do podnikovej infraštruktúry, pričom podporované sú viaceré databázové platformy. Aplikácie sú modulárne a viacero nadstavbových modulov ponúka špecifické funkcie a doplnky. Pre malé firmy a organizácie ponúkame špeciálnu cenovo zvýhodnenú jednoužívateľskú verziu aplikácie Mzdy XS (do 20 zamestnancov). Táto špeciálna verzia je plne kompatibilná s plnou verziou, neobsahuje nadstavby, doplnky a rozšírenia. Prechod (upgrade) na vyššiu (plnú) verziu je možný kedykoľvek. Na jednom počítači je samozrejme možné prevádzkovať aj multiinštalácie aplikácií Personalistika a Mzdy pre spracovanie viacerých firiem.

      Aplikácie Personalistika a Mzdy vyhovujú štandardom na zabezpečenie a ochranu dát (Zákon o ochrane osobných údajov). Užívateľské oprávnenia definujú veľmi precízne okruh funkčných a dátových prístupov. Dáta sú evidované komplexne, konzistentne a so zabezpečením integrity. Automaticky sú zaznamenávané všetky vstupy do aplikácií, všetky manipulácie s údajmi, všetky spracovania a vytvorené tlačové zostavy. Aplikácie tiež ponúkajú viacero možností archivácie.

      Aplikácie Personalistika a Mzdy využíva mnoho naších spokojných zákazníkov. Dôraz kladieme na odbornú, kvalifikovanú a osobnú komunikáciu so zákazníkmi. Vzniknuté prevádzkové problémy, technickú pomoc a otázky k metodike riešime promptne, telefonicky, vzdialeným pripojením, alebo osobne. Pozrite si detailný opis aplikácií Personalistika a Mzdy, kontaktujte nás pre získanie detailnejších informácií, alebo si dohodnite osobné predvedenie.

(C) PlusComp spol. s r.o. 2019