Logo PlusComp spol. s r.o.

Mzdy

Charakteristika a opis aplikácie

      Aplikácia Mzdy je výkonný nástroj pre vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva a pre automatizovanie činností mzdového účtovníka. Ide o mimoriadne flexibilný nástroj, jednoduchý na ovládanie, s masívnymi možnosťami prispôsobenia, a širokou paletou štandardne ponúkaných funkcionalít. Aplikácia Mzdy ponúka viacero nadštandardných nástrojov, precíznu evidenciu mesačných pohybov a komplexnú históriu. Obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov, či už pri vstupe údajov, alebo pri spracovaní. Zadávané i vypočátavané údaje je možné prezerať a tlačiť neobmedzene aj za minulé obdobia spracovania. Mnohé tlačové výstupy možno prispôsobovať, užívateľsky definovať a exportovať do súborov a Excelu.

Verzie aplikácie Mzdy    Galéria   

 • Štandardná verzia Mzdy
 •    - možnosť lokálnej alebo sieťovej inštalácie
     - databáza Microsoft SQL (aj Express) alebo Oracle (aj Express)
     - viac užívateľov naraz, oprávnenia
     - komplexné prispôsobenie potrebám firmy/organizácie
     - rôzne doplnky, rozšírenia a nadstavby
     - prepojenia na iné aplikácie informačného systému

 • Jednoužívateľská verzia Mzdy XS
 •    - limitované - len na jednom PC
     - naraz len jeden prihlásený užívateľ
     - neobsahuje niektoré špeciálne funkcionality
     - možnosť multiinštalácie (viac firiem)
     - do 20 aktuálnych zamestnacov v jednej inštalácii
     - zvýhodnená cena

Základná charakteristika aplikácie Mzdy

 • evidencia základných údajov zamestnancov
 • evidencia údajov pracovnoprávneho vzťahu
 • rôzne druhy PPV, konatelia, štatutári, dohody, súbeh PPV
 • evidencia zrážok a mesačných pohybov
 • parciálne alebo hromadné spracovanie výplat
 • mesačné zostavy a výstupy
 • výkazy do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, DDS spoločností
 • daňové prehľady, hlásenia, ročné zúčtovania a potvrdenia
 • prihlášky, oznámenia, ELDP a ročné výstupy
 • štatistiky a vlastné zostavy
 • rekapitulácie, mzdové listy
 • nastavenia, konfigurácia, archivácia
 • flexibilné mzdové rozbory (nie Mzdy XS)
 • priame prepojenie na účtovíctvo a homebanking, štátnu pokladnicu (nie Mzdy XS)
 • rôzne doplnkové moduly a nadstavby (nie Mzdy XS)
 • správa prístupov a oprávnení (nie Mzdy XS)
 • priame prepojenie s modulom Personalistika (nie Mzdy XS)
 • možnosť nábehu i kedykoľvek v priebehu roka
 • integrovaná prehľadná elektronická dokumentácia

Doplnkové moduly a nadstavby

 • Stravné lístky
 • Prepojenie na dochádzkové systémy
 • Účtovanie miezd na nákladové strediská/akcie/zákazky
 • Rozúčtovanie miezd zadaným pomerom, obdobím od-do
 • Prepojenie na výrobné systémy
 • Tlač výplatných pások do diskrétnych obálok
 • Automatizované odosielanie výplatných pások e-mailom
 • Užívateľské moduly podľa špecifikácie

(C) PlusComp spol. s r.o. 2018