Logo PlusComp spol. s r.o.

Personalistika

Charakteristika a opis aplikácie

      Aplikácia Personalistika ponúka nástroje na evidovanie personálnych údajov a automatizáciu opakujúcich sa personálnych činností. Celá evidencia a spracovanie sú realizované v časovej osi s dátumom platnosti, pričom história zmien v údajoch sa komplexne uchováva. Historické údaje sú k dispozícii pre prezeranie i tlačové výstupy. Pripravovať údaje alebo modelovať situácie je možné i do budúcnosti. Personalistika už vo svojom štandarde ponúka množstvo všeobecne využívaných funkcionalít a obsahuje i špecifiká, ktoré pokrývajú potreby či už štátnych organizácií, výrobných podnikov alebo účtovných firiem. Na základe požiadaviek vieme rýchlo a flexibilne implementovať doplnky, nadstavby na mieru alebo rôzne vylepšenia. Taktiež ponúkame pomoc s metodikou a vydefinovaním postupov personálnej práce.

Základné evidencie a nástroje aplikácie Personalistika

 • evidencia osobných údajov
 • evidencia pracovných údajov a údajov pre štatistické zisťovania
 • organizačné zaradenie zamestnancov
 • mzdové a platové náležitosti
 • sledovanie rôznych personálnych atribútov
 • vzdelávanie zamestnancov, školenia, kurzy, odborná spôsobilosť
 • definovanie a sledovanie vlastných personálnych údajov
 • spracovanie a evidencia personálnych tlačív
 • registračné listy sociálnej poisťovne a hromadné oznámenia o zmene platiteľa
 • štatistiky, prehľady a rozbory
 • tlačové výstupy, výstupy do Excelu, PDF, vlastné zostavy
 • poznámky, upozornenia, prípomienky, automatizované činnosti
 • rôzne doplnky a nadstavby
 • priame prepojenie s aplikáciou Mzdy
 • integrovaná prehľadná elektronická dokumentácia

(C) PlusComp spol. s r.o. 2015